Wordt uw bedrijf/organisatie de winnaar van de innov8work Award 2023?

Dien uw kandidatuur mét dossier uiterlijk 22/3 in!

HRMinfo organiseert de derde editie van de innov8work Award (voorheen gekend als innov8HR Award).

In 2021 was Decathlon de winnaar (de twee andere genomineerden waren NMBS & Cronos-groep).

Klik hier voor meer info over de 2021-uitgave (o.m. een korte inhoud van de genomineerde cases, de namen van de juryleden).

In 2022 was er bij gebrek aan sterke en overtuigende cases/dossiers geen winnaar, maar kregen Proximus en Nido/FOD Bosa (innovatielab voor de federale overheid) een aanmoedigingsprijs. Klik hier voor meer info over de 2022-editie en over de twee bekroonde inzendingen.

Vanaf nu heet de award ‘innov8work Award’, in lijn met de naamsverandering van de ‘HR innov & tech Day’ naar ‘innov8work’.

De award – we gaan er van uit dat er dit jaar effectief een winnaar zal zijn – wordt uitgereikt en de winnende case gepresenteerd tijdens de plenaire namiddagsessie van (het congres-gedeelte van) innov8work op 13/4/2023 – www.innov8work.eu.

Wie kan er deelnemen?

Enkel bedrijven of organisaties (overheden, non-profit organisaties, NGO’s) die zelf geen aanbieder zijn van diensten en producten op het gebied van HR/Work (Tech) kunnen meedingen naar de innov8work Award. Aanbieders van dergelijke diensten kunnen hun klanten attenderen op de award en hen aanmoedigen en zelfs bijstaan om een dossier in te dienen.

De wedstijd staat open voor bedrijven/organisaties zoals hierboven bedoeld met een maatschappelijke zetel in België en de ingediende cases/dossiers dienen betrekking te hebben op projecten en implementaties in België.

Service/solution providers (vendors) op het vlak van HR/Work (Tech) kunnen wél meedingen naar aan andere prijs die eveneens wordt uitgereikt tijdens innov8work 2023 (op 13/4): Coolest HR Tech solution of the year 2022 (awarded by HRMinfo & Belgian HR community). Klik hier voor meer info over de 2022-editie van deze prijs en mail naar sales@innov8work.be voor de voorwaarden tot deelname.

Hoe deelnemen?

Wij zien uw inzending voor de innov8work Award graag uiterlijk 13/3/2022 tegemoet op award@innov8work.eu.

Klik hier om het blanco, door u in te vullen, Word-document te downloaden.

Per bedrijf of organisatie (overheid, non-profit organisatie, NGO) kan er slechts 1 case/dossier worden ingediend.

Een dossier, en dus het te downloaden en in te vullen document, bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • probleemstelling
  • interventie (doelstelling(en) & actie met inbegrip van de tijdslijn en van de gebruikte (e)tools)
  • resultaat (aanwijsbaar/gemeten)
  • externe partner(s) bij de realisatie van het project of de belangrijkste projecten (naam, website, contactpersoon)

Reglement

Uw dossier dient zowel in Word als PDF-formaat te worden bezorgd, in een afzonderlijke bijlage van de mail, aan award@innov8work.eu.

Zonder opgave van de gevraagde info/ elementen en het respecteren van de vormvereisten, zal uw dossier/kandidatuur niet in overweging genomen worden.

Alle aspecten en terreinen van het HR-beleid komen in aanmerking voor het indienen van een case.

Organisatiebrede implementaties, waarbij meerdere aspecten van het HR-beleid werden meegenomen en beïnvloed, hebben een streepje voor ten opzichte van projecten op een deelvlak van het HR-beleid.

De ingediende cases dienen blijk te geven van vernieuwende, liefst zelfs revolutionaire/disruptieve, inzichten en praktijken en een evidence & analytics onderbouwing te hebben. Substantiële digitalisering van processen is eveneens een vereiste.

Na een eerste selectie (waarbij de mate van volledigheid van de info, de ‘breedte’, het innovatief karakter en het evidence/analytics based zijn van de case doorslaggevend zijn), informeren we de indieners van de drie weerhouden ‘beste cases’ over het feit dat ze weerhouden zijn voor de shortlist en voor de stemming door de vakjury en de HR en andere professionals die deel uitmaken van de doelgroepen van innov8work (klik hier voor die doelgroepen). Mogelijks vragen we hen dan ook om extra info.

Het team van HRMinfo selecteert de volgens haar drie sterkste en best onderbouwde cases. Deze cases van deze drie genomineerden worden dan voorgelegd aan een vakjury en aan de brede HR-community.

De stemmen van de vakjury tellen voor 60 % van de punten, die van de HR-community voor 40 %.

De HR-community zal digitaal kunnen stemmen, op basis van een korte inhoud van de drie genomineerde cases. Klik hier voor de stemmodule van de 2021-editie.

De namen van de juryleden van de innov8work Award zullen pas na de deadline voor de inzending van de dossiers bekend gemaakt worden.

De drie weerhouden en ter stemming voorgelegde cases zullen het onderwerp zijn van een editie van HRM.report, een jaarlijks verschijnende PDF-publicatie van HRMinfo (klik hier voor de 2021 editie, en hier voor die van 2022).

De winnaar van de Award verbindt zich ertoe om zijn case te presenteren tijdens innov8work van 13/4/2023.

Alle indieners van een case (long list) worden beloond met 2 gratis deelnames voor de hele dag voor innov8work 2023.

UPDATE

Op verzoek van meerdere bedrijven/organisaties heeft (het management van) HRMinfo beslist om de deadline voor het indienen van kandidaturen/dossiers voor de innov8work Award 2023 te verlengen. De initiële deadline was 13/3/2023.. Die is nu 22/3/2023 geworden.